• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
Yayınlarımız

Vakfın Amacı

Tüzük

Eminönü Hizmet Vakfı’nın (yeni adıyla İstanbul Hizmet Vakfı), 8 Ekim !994 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kuruluş ilamında şu bilgiler yer alıyor:

“Vakfın Amacı: Eminönü'nün tarihi dokusunu koruyarak, imarı ve güzelleştirilmesi için belediye ve diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde, her türlü belediye, çevresel ve kentsel hizmetlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak, bu hizmetleri bizzat ifa etmek veya katkıda bulunmak. Bu anlamda çağın gelişmelerine uygun olarak her türlü imkânları, Eminönü'nde yaşayanların hizmetine sunmak. Eminönü halkının eğitim ve kültür faaliyetlerini desteklemek üzere, gerekli yurt ve kreşler yapmak veya yaptırmak, fakir halk ve öğrenciler için aşevleri açmak veya açtırmak, kredi vermek, ayni ve nakdi yardımlar yapmak. Eminönü'nün imarı ve güzelleştirilmesi için kâr amacı gütmeden, her türlü müteahhitlik hizmetleri, plan, proje ve inşaatlar yapmak veya yaptırmak ve bu maksatlar için gerekli personeli istihdam etmek. Ulusal kalkınmamıza katkıda bulunmak üzere, toplumsal ve kültürel alanlarda araştırmalar yapmak, araştırmaları teşvik etmek, konferans, seminerler ve kurslar düzenlemek, kitap ve dergi satın almaktır.”

Vakfın amaçları, Vakıf Senedimizin 3. Maddesinde anlatılıyor:

Madde 3. 
Vakfın Amaçları
Dünya incisi İstanbul’a ve en eski yerleşim yerlerinden olan Eminönü ile ülkemize hizmet etmek üzere kurulmuş olan bu Vakfın amaçları;

 1. Ülkemizin tarihi dokusunu koruyarak, imarı ve güzelleştirilmesi için, belediye ve diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde, her türlü belediye, çevresel ve kentsel hizmetlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak, bu hizmetleri bizzat ifa etmek veya katkıda bulunmak. Bu anlamda çağın gelişmelerine uygun olarak her türlü imkânı halkımızın hizmetine sunmak.

 2. Halkımızın gereksinim duyduğu ve dünyadaki hızlı gelişmelere ulaşabilmesinin bir gereği olarak, sağlık, dini, kültürel, çevresel ve bedii ihtiyaçlarını karşılamak üzere; okul, sağlık tesisleri, spor alanları, spor salonları, otoparklar, çevrenin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili gerekli her türlü önlemi almak ve düzenlemeleri yaptırmak, konser, tiyatro, konferans salonları, dinlenme ve çocuk parkları ve bunlara benzer tesisleri inşa etmek, ettirmek ve tesisleri bizzat işletmek veya işlettirmek.

 3. Ülkemizin eğitim ve kültür faaliyetlerini desteklemek üzere gerekli yurt ve kreşler yapmak veya yaptırmak, fakir halk ve öğrenciler için aşevleri açmak veya açtırmak, kredi vermek ayni ve nakdi yardımlar yapmak.

 4. Belediye hizmetlerinin ifasında, belediyelere gerekli olan malzeme, alet edevat ile her türlü aracın teminine çalışmak ve onarımlarını yaptırmak.

 5. Ülkemizin imarı ve güzelleştirilmesi için kâr amacı gütmeden her türlü müteahhitlik hizmetleri, plan, proje ve inşaatlar yapmak veya yaptırmak ve bu maksatlar için gerekli personeli istihdam etmek.

 6. Kamu hizmetinde çalışanları daha iyi imkânlara kavuşturmak, bunların eş ve çocuklarına tahsil bursu, konut edindirme, evlenme ve ölüm yardımı gibi sosyal yardımlarda bulunmak ve Vakıf Yönetim Kurulu’nca üstün başarılı oldukları belirlenenleri ödüllendirmek.

 7. Ulusal kalkınmamıza katkıda bulunmak üzere, toplumsal ve kültürel alanlarda araştırmalar yapmak, araştırmaları teşvik etmek, konferans, seminer, kurslar düzenlemek, gazete ve dergi satın almak ve bu çerçevede ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak.

 8. Vakfın kurucu üyeleri ile Vakfa iştirak eden müesseseler, kamu kurum ve kuruluşları çalışanları ile gerçek ve tüzel kişilerin katılacağı, konaklama, eğlenme, dinlenme tesisleriyle gençlik köyleri kurmak, kiralamak, işletmek veya işlettirmek. 

 9. Sağlıklı insanların oluşturdukları toplumların, sorunlarının çözümünde daha başarılı olacağı gerçeğinden hareketle, sağlık konuları üzerinde önemle durmak ve bu çerçevede gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

 10. Tarihi gelişimi içerisinde önemli bir ticaret merkezi durumunda olan İstanbul’un bu özelliğinin korunmasında, mevcut faaliyetlerin geliştirilmesi ve daha çağdaş bir şekilde sürdürülmesinde gereken çalışmaların yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak. Vakif bu amaçlarını gerçekleştirirken gelirinin en az % 10’unu belirlenen alanlarda yoksul insanlara tahsis eder.
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar31.217331.3424
Euro33.756133.8913
Dilber Abla
İHV Gönüllüsü